İş Geliştirme

İş Geliştirme fonksiyonunun ana amacı bir organizasyondaki uzun dönemli fikir, yenilik, proje üretme kapasitesini ve değerlendirme yeteneklerini arttıracak altyapıyı oluşturmaktır. Fonksiyon olarak Grubumuzun orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve rekabet gücünü arttırması için aşağıdaki konuların bir kısmında çalışmalar yürütülmekte olup diğerlerinde de yürütülecektir:

a) Komple tesis yatırımları: Arazi, inşaat, altyapı, yardımcı tesisler çalışmalarını da içeren komple yeni fabrika kurulumları
b) Mevcut tesislere yeni hat yatırımları
c) Soğuk hava deposu yatırımları
d) Fırsat görülen alanlarla ilgili araştırma raporları hazırlanması
e) Yatırım yapılması düşünülen alanlarla ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması
f) Ürün gamı optimizasyonu çalışmaları
g) Süreç iyileştirme çalışmaları
h) Envanter yönetimi / stok kontrol politikalarının iyileştirilmesi

Business_Yönetim