Lojistik Satın Alma

LOJİSTİK DEPARTMANI

Görev Tanımı
EKUR tarafından yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin şantiyelerin iş programına göre istenilen zamanda ve en uygun ticari şartlarla tedariki ve kullanılacağı yere ulaştırılması.

Bölümleri

Yurt İçi Satın Alma Bölümü
Gereken malzemelerin yurt içindeki kaynaklardan temini ve yerine ulaştırılması.

İthalat Bölümü
Gereken malzemelerin yurt dışındaki kaynaklardan temini ve yerine ulaştırılması.

İdari İşler
Merkez ofis , temizlik , bakım , güvenlik , çay ocağı ve ulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi.

Depo
Malzeme stoklanması ve muhafazası , istenen zamanda gerekli sevkiyatların yapılması.

Sekreterya
Tüm telefon muhaberatı , danışma hizmeti ve evrak geliş gidişinin yürütülmesi.

shutterstock_338687549 (1)